KSEF

Jak działa KSeF? Od kiedy i dla kogo jest obowiązkowy? Po co powstał? KSeF - e-faktury ustrukturyzowane

E-faktury ustrukturyzowane, do których obsługi służy nowy system, to trzeci dopuszczony do obrotu rodzaj dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji (obok faktur papierowych i występujących obecnie e-faktur). Ten typ faktury ma format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1), której wzór został opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP

KSeF - czy i dla kogo jest obowiązkowy?

Korzystanie z KSeF w Polsce obecnie jest DOBROWOLNE (od 1 stycznia 2022 r.)
Natomiast od 1 stycznia 2024 r. będzie to OBOWIĄZEK !!!

Podmioty, które muszą przygotować się na rozwiązanie to:
- przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
- przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,
- podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, którzy posiadają polski NIP.

Ulotka MF (pdf 66 kb)
Krajowy Rejestr e-Faktur - najważniejsze terminy.

Trzy najważniejsze daty związane z wprowadzeniem i obowiązywaniem KSeF w Polsce:

-> październik – grudzień 2021 – prowadzony był pilotaż z udziałem podatników oraz środowiska testowego KSeF
-> 1 stycznia 2022 – KSeF został wprowadzony do użytku jako rozwiązanie dobrowolne
-> 1 stycznia 2024 – Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym

KSeF - cel wprowadzenia

Wg ustawodawcy celem KSeF jest m.in. poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Ma to zapewnić ujednolicony sposób zapisu faktur, który wpłynie na usprawnienie rozliczeń (zwrot VAT w ciągu max. 40 dni, archiwizacja dokumentów w systemie przez 10 lat). Oczywiście korzystanie ze KSeF ma mieć także wpływ na uszczelnienie systemu podatkowego oraz ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT.

Wzór FA_VAT (pdf 94 kb)
Systemy STREAMSOFT przygotowane do pracy z KSeF

Obecnie Krajowy System e-Faktur przechodzi okres przejściowy. Producent systemu STREAMSOFT na bieżąco śledzi poczynania związane z jego planowanym wdrożeniem i pracuje nad kompletnym dostosowaniem systemów oraz programów do planowanych zmian. Firma Streamsoft zapewnia gotowość wymogu KSeF w systemie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Źródło:

https://www.podatki.gov.pl/ksef/informacje-o-ksef/
https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/wzor-e-faktury-udostepniony-na-epuap/
https://www.streamsoft.pl/

more info